large_Luk-odruchowy-przekroj-na-tablicy-53

Łuk odruchowy.

Widoczny jest receptor, gałązka czuciowa nerwu, rogi tylne i przednie rdzenia kręgowego, nerw ruchowy oraz efektor czyli mięśnień

Powrót